Digital Marketing Thủ Thuật

Chia sẻ 200 link hỗ trợ mở khoá Facebook & Instagram

Written by Ba Nguyễn

Thời gian gần đây khá nhiều tình trạng facebook bị rất nhiều vấn đề: hack, xóa, khóa, xác minh danh tính.

 

Danh sách 200 link hỗ trợ mở khoá Facebook & Instagram

Link hỗ trợ Facebook

Chat với support 
https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi

Gửi kiến nghị cho facebook
www.facebook.com/help/127103474099499

Đổi tên người dùng (URL) cho page
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

Yêu cầu gộp trang
www.facebook.com/help/249601088403018

Link Kháng đổi tên Trang
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Đổi ngày sinh:
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Vấn đề đăng nhập:
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Check 20% text
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

Đề nghị nâng ngưỡng
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

Tài khoản profile bị hack:
https://www.facebook.com/hacked

Báo cáo tài khoản mạo danh
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

Mở khoá tài khoản FAQ:
https://engb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

Kháng không được phê duyệt qc:
www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

Kháng Tk bị gắn cờ
www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Kháng bị đá thẻ
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

Hồi sinh group:
www.facebook.com/help/contact/157461604368161

Bỏ block link:
https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

Tài khoản bị khoá:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

TK bị vô hiệu hóa theo chính sách
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

Hoạt động bất thường:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

Treo phương thức thanh toán
https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

Không tìm thấy trang trên facebook
www.facebook.com/help/contact/351451441588463

Tháo capcha cho link
www.facebook.com/business/resources

Báo cáo 1 vấn đề nào đó:
www.facebook.com/help/181495968648557

Facebook cho doanh nghiệp:
www.facebook.com/business

Hỗ trợ nhà quảng cáo

www.facebook.com/business/resources

Cộng đồng trợ giúp:
www.facebook.com/help/community

Trung tâm trợ giúp
www.facebook.com/help

Chính sách quảng cáo:
https://www.facebook.com/policies/ads/

Update:

Kháng nghị:
Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com
Xin Nâng ngưỡng
Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
Chát Support
Link: https://www.facebook.com/business/resources
Chính sách:

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content
Báo cáo vấn đề đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Đã bị vô hiệu hóa Không đủ điều kiện :

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Confirm Your Identity With Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
California’s Shine the Light law :

https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952
Report Pages that Disappeared :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
Report an Ad :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954
Bank Account Payments :

https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
Disabled Ad Account Help :

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
Facebook Payments Support Center Enter :

https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
Give feedback or report that something is broken: Photos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
Report an Issue with Disappearing Videos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
Report an Issue with Chat Disconnections :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
Report an Issue with Search :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
Report an Issue with Notifications :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Báo cáo lỗ hổng bảo mật :

https://www.facebook.com/whitehat/report/
Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
Privacy Rights Video Removal Request :

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
Report an Issue with Facebook on Mobile :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
Report an Unavailable Group or Event :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161
Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 18006942600 hoặc 18006010077
Yêu cầu thay đổi ngày sinh :

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
Hợp nhất các trang trùng lặp :

https://www.facebook.com/pages/merge/
Phản hồi của bạn về trang :

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
Mentions Verification Request :

https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751
Báo cáo tài khoản giả mạo :

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Yêu cầu tưởng nhớ :

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667
Mẫu báo cáo bản quyền :

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
Must Log In To See This Page Error :

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
Invalid Email Address Error :

https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773
Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524
Page Promotion Help :

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p
Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :

https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146
Report an Underage Child (South Korea & Spain) :

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Report Content Lost During Reactivation :

https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

Report an Issue with Video Playback

https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620
Chat Appears Turned Off for Friends :

https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090
Report a Page Unavailable Error :

https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587
Your Feedback About Places :

https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

Impressum Contact:

https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

Tên không được chấp nhận
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Disabled Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

Xác minh tên của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc

https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
Xác minh tên

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
Đổi tên

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
Report bệnh tật

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
Report die

https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797
Report sex

https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )
https://www.facebook.com/help/contact/logout…
Xác nhận thông tin cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Block do ăn vé tên giả
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Verify lại account
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration

https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870

Your Feedback About Facebook for Every Phone

https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

Must Log In To See This Page Error

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest

https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403

Verified badge Một số nước vào được

https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289

Facebook Payments Developer Payout Registration Additional Information

https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app

Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/adsguide Hướng dẫn quảng cáo

Advertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo

Image Text Check

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Đo 20% text

Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…

The Facebook stickers program stickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers

Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Facebook Research Team fbsurvey@fb.com

Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com

Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com

Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập

Bị hạn chế, ip bị chặn Submit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi

Personal Data Requests

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

Request Access to the Mobile Partner Portal

https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

Accounts Account Disabled Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

Account Disabled Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Account Disabled Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Disabled multiple accounts

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Account Disabled 13 Underage

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

Account Disabled Confirm Your Identity With Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Report an Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

My Personal Account is Memorialized

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

My Personal Account was Disabled

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Report an Impostor Account / Report a HighPriority Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

Account Disabled Confirm Your Identity with an ID

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Account Disabled Confirm Your Identity

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Report a Login Issue

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Account Disabled – Help Us Confirm Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

Changing Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Report an Underage Child (South Korea & Spain)

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi

Child Data Request https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 Người bảo hộ cho tài

khoản dưới vị thành niên

Report an Underage Child https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account

dưới 13 tuổi

Request Help with Your Child’s Ads Settings

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18

Personal Data Requests https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật

Memorialization Request https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất

Requesting Content From a Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

Special Request for Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

Didn’t Receive Confirmation Email https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email

Email Address Already in Use https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email

bị người khác sử dụng

Email Address Already Taken https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thể

tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

Profile Pictures on the Login Page https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu

xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook

Security Checks Preventing Login https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Gặp

vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhậpReport an Issue with Facebook Mobile Texts https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác

Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư

Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh

https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903

https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196

https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948

Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 Quyền riêng, yêu cầu video

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

Filing a DMCA Counter-Notification https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter?parent_report_id=681768011967162 Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền

Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812

Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

Yêu cầu Hợp nhất Trang https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405

Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095

Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143

Khiếu nại một trang không công bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106

Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang

Báo cáo trang bị tấn công https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin

Trang web hoặc nội dung bị chặn https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

Appeal Page Name Change Request https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281 Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang

Page Promotion Help https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628 Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang

Your Feedback about Pages Insights https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Copyright Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 Báo cáo vi phạm bản quyền

https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520

Trademark Report Form https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647 Báo cáo vi phạm thương hiệu

Trademark Complaint Inquiry Form https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632 Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn

Counterfeit Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065 Báo cáo hàng giả

Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053 Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn

Directory of Intellectual Property Offices http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

Get Facebook Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

Disabled Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713

Ads Payments Inquiry https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Suspended Payment Method https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

Page Admin Security Check https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967

Report an Issue with Home Page or News Feed https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337

Request for Community-Created Page Review https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537 Xem lại danh cộng đồng sai danh mục

Your Feedback About Promoted Page Likes https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421

Disable Payments Request https://www.facebook.com/help/contact/1552997831589494

Contact Facebook About Your Purchase https://www.facebook.com/help/contact/691954850842417

Policy Disabled Ad Account Help https://www.facebook.com/help/contact/766321470101104 Kháng cáo tài khoản vi phạm chính sách

Disabled Ad Account Help https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090 Kháng cáo khoá tài khoản

Disabled Payments and Ads Manager https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879 (Kháng cáo khoá tài khoản bất thường )

Appeal a Disapproved Ad https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146 Kháng mẫu quảng cáo không được duyệt

Ad Pending Review https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726

Disabled Advertising for Pages https://www.facebook.com/help/contact/536515906554077

Report an ad https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954

Unauthorized Charge https://www.facebook.com/help/contact/733689746780575 Thanh toán trái phép

Business Manager Invoicing Application https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054

Link hỗ trợ Instagram

Instagram Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470

https://help.instagram.com/contact/504521742987441

Requiring login every time https://www.facebook.com/help/contact/?id=281059842011478 Vấn đề tài khoản instagram bị đăng xuất khi thoát app

Request to Merge Instagram Accounts https://www.facebook.com/help/contact/1385598951765341

Request to Delete an Unauthorized Instagram Account https://www.facebook.com/help/contact/811271035621460

Request to Claim an Instagram Username https://www.facebook.com/help/contact/893251070734805

Email Address Already in Use https://help.instagram.com/contact/151081798582137

Removal Request for Deceased Person on Instagram https://help.instagram.com/contact/1474899482730688 (Yêu cầu xoá tài khoản người mất)

Report an Underage User on Instagram https://help.instagram.com/contact/723586364339719

Report a Deceased Person’s Account for Memorialization on Instagram https://help.instagram.com/contact/452224988254813

Chúc các bạn thành công

 

 

About the author

Ba Nguyễn

Leave a Comment