Căn bản – Bài Giảng 20: xStation 5 & MT4: Lệnh Chờ

0
84

Phần 1: xStation 5: Lệnh Chờ

Khi bạn đã có những hiểu biết nhất định về một sản phẩm nhất định, nhưng không có thời gian để liên tục theo dõi và canh chừng tỷ giá, việc đặt các lệnh chờ có thể sẽ là một giải pháp tốt.

 

Trong bài học này bạn sẽ được tìm hiểu:

  • Các loại lệnh chờ có thể được tìm thấy trên xStation 5
  • Cách đặt lệnh chờ
  • Làm thế nào để giao dịch ngay từ biểu đồ

Khi giao dịch trên thị trường tài chính, có hai cách chủ yếu để mở lệnh giao dịch.

Mở lệnh tức thì: giao dịch của bạn được mở ngay lập tức ở mức giá hiện tại

Lệnh chờ: giao dịch của bạn được mở khi một thị trường đạt đến một mức tỷ giá cụ thể

Theo thời gian, có thể bạn sẽ thấy rằng bạn sử dụng cả hai loại hình mở lệnh trong giao dịch của mình. Nhưng làm thế nào để đặt các lệnh chờ hiệu quả, và tại sao chúng lại cần thiết?

Thực tế là việc luôn cập nhật tin tức thị trường nóng hổi và những biến động đáng kể là quan trọng, nhưng lập kế hoạch tốt thậm chí còn quan trọng hơn. Khi bạn đã có quan điểm riêng trên một thị trường cụ thể, nhưng không có thời gian để liên tục theo dõi tỷ giá, mở lệnh chờ có thể sẽ là một giải pháp thay thế.

Không giống như lệnh thực hiện tức thì, lệnh chờ cho phép bạn đặt các lệnh mà chỉ được mở khi giá đạt đến mức có liên quan, được bạn chọn trước. Có bốn loại lệnh chờ có sẵn trong xStation 5, nhưng chúng ta có thể nhóm chúng thành hai loại chính: lệnh kỳ vọng phá vỡ một mức thị trường nhất định hoặc lệnh mong muốn thị trường đảo chiều.

Buy stop    

Lệnh Buy stop cho phép bạn thiết lập một lệnh Buy ở trên giá thị trường hiện tại. Điều này có nghĩa rằng nếu giá thị trường hiện tại là $20 và mức Buy stop của bạn là $22, một vị trí Buy hoặc ‘long’ sẽ được mở ra khi thị trường đạt đến mức giá đó.

Sell stop

Lệnh Sell stop cho phép bạn thiết lập một lệnh Sell dưới mức giá thị trường hiện tại. Vì vậy, nếu giá thị trường hiện tại là $20 và giá Sell stop của bạn là $18, một vị trí Sell hoặc ‘short’ sẽ được mở ra khi thị trường đạt đến mức giá đó.

Buy limit

Trái với một điểm Buy stop, lệnh Buy limit cho phép bạn thiết lập một lệnh Buy dưới mức giá thị trường hiện tại. Điều này có nghĩa rằng nếu giá thị trường hiện tại là $20 và giá Buy limit của bạn là $18, sau đó một khi thị trường giảm xuống mức giá $18, một lệnh Buy sẽ được mở ra.

Sell limit

Cuối cùng, lệnh Sell limit cho phép bạn thiết lập một lệnh Sell trên giá thị trường hiện tại. Vì vậy, nếu giá thị trường hiện tại là $20 và đặt giá Sell limit là $22, khi thị trường đạt đến mức giá $22, một lệnh Sell sẽ được mở ra.

Mở lệnh chờ

Bạn có thể mở một lệnh từ cửa sổ Theo dõi thị trường, trước tiên bằng cách chọn sản phẩm mà bạn muốn giao dịch và sau đó nhấn vào nút “Mở lệnh” (“Order ticket”) hoặc nhấp đúp vào tên của sản phẩm. Một cửa sổ sẽ hiện ra và sau đó bạn có thể chọn mục “Lệnh chờ” (“Pending order”).

Tiếp theo, chọn tỷ giá mà tại đó lệnh chờ sẽ được kích hoạt. Bạn cũng nên chọn kích thước lệnh dựa trên khối lượng, giá trị hợp đồng hoặc tiền ký quỹ. Nếu cần thiết, bạn có thể đặt ngày hết hạn. Một khi tất cả các tham số này được thiết lập, chọn nút màu xanh lá cây hoặc màu đỏ tùy thuộc vào việc bạn muốn chọn Buy hay Sell.

Giao dịch từ biểu đồ

Các lệnh chờ cũng có thể được đặt trực tiếp từ biểu đồ mà bạn hiện đang phân tích.

Bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấn nút được tìm thấy ở góc trên cùng bên trái của biểu đồ, như bạn có thể thấy tại ảnh ví dụ dưới đây.

Sau đó, di chuyển con trỏ chuột trên biểu đồ để bạn có thể chọn một mức độ mà lệnh đang chờ xử lý sẽ được mở ra. Một khi bạn đã chọn mức giá, bạn cũng có thể chọn lệnh dừng lỗ hoặc chốt lời ở trên hoặc dưới mức của bạn.

Sau khi các mức này được thiết lập, một phiếu lệnh sẽ xuất hiện với tất cả các thông số mà bạn đã chọn. Bây giờ chỉ cần chọn kích thước của vị trí và đặt hàng bằng cách chọn nút màu đỏ hoặc màu xanh lá cây tùy thuộc vào loại lệnh bạn đặt.

Như bạn có thể thấy các lệnh đang chờ xử lý là các tính năng rất mạnh mẽ của xStation 5. Chúng rất là hữu ích khi bạn chỉ đơn giản là không thể liên tục xem thị trường cho điểm bắt đầu của bạn, hoặc nếu giá của một công cụ thay đổi một cách nhanh chóng và bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Phần 2: MT4: Lệnh chờ

Không giống như các lệnh thực hiện tức thời, các lệnh chờ cho phép bạn đặt các lệnh khi giá đạt đến một mức cụ thể do bạn chọn thì mới mở lệnh.

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu:

  • Các loại lệnh chờ bạn có thể tìm thấy trên MT4
  • Cách đặt lệnh chờ
  • Cách giao dịch ngay từ biểu đồ

Khi giao dịch trên thị trường tài chính, có hai cách để mở lệnh giao dịch.

Lệnh thực hiện ngay: giao dịch của bạn được mở ngay lập tức với mức giá hiện có.

Lệnh chờ: giao dịch của bạn được mở khi thị trường đạt đến một mức cụ thể do bạn chọn.

Theo thời gian, bạn có thể thấy rằng bạn sử dụng cả hai loại giao dịch. Nhưng chính xác làm thế nào để các lệnh chờ hoạt động, và tại sao chúng cần thiết?

Thực tế là việc luôn luôn cập nhật tin tức thị trường và những biến động tỷ giá là quan trọng, nhưng một kế hoạch tốt thậm chí còn quan trọng hơn. Khi bạn có cảm nhận riêng về một mã giao dịch cụ thể, nhưng không có thời gian theo dõi giá một cách thủ công, các lệnh chờ có thể là một giải pháp tốt cho bạn.

Không giống như các lệnh thực hiện tức thời được đặt ở mức giá thị trường hiện tại, các lệnh chờ cho phép bạn đặt các lệnh chỉ khi giá đạt đến mức bạn chọn. Có bốn loại lệnh chờ có sẵn trong xStation 5, nhưng chúng tôi có thể tóm tắt thành hai loại chính: các lệnh chờ dự kiến sẽ phá vỡ một vùng của thị trường nhất định hoặc các lệnh chờ dự kiến sẽ phục hồi từ một vùng của thị trường nhất định.

Buy Stop

Lệnh buy stop cho phép bạn đặt lệnh BUY cao hơn giá hiện tại của thị trường. Điều này có nghĩa là nếu giá thị trường hiện tại là 20 đô la và bạn đặt lệnh buy stop ở giá là 22 đô la, thì một lệnh BUY sẽ được mở khi thị trường đạt đến mức giá đó

Sell Stop

Lệnh sell stop cho phép bạn đặt lệnh SELL thấp hơn giá hiện tại của thị trường. Vì vậy, nếu giá thị trường hiện tại là 20 đô la và bạn đặt lệnh sell stop ở giá là 18 đô la, thì lệnh sẽ được mở khi thị trường đạt đến mức giá đó.

Buy Limit

Ngược lại với lệnh buy stop, lệnh buy limit cho phép bạn đặt lệnh BUY thấp hơn giá hiện tại của thị trường. Điều này có nghĩa là nếu giá thị trường hiện tại là 20 đô la và bạn đặt lệnh buy limit ở giá là 18 đô la, thì khi thị trường đạt đến mức giá 18 đô la, lệnh sẽ được mở.

Sell Limit

Cuối cùng, lệnh sell limit cho phép bạn đặt lệnh SELL cao hơn giá hiện tại của thị trường. Vì vậy, nếu giá thị trường hiện tại là 20 đô la và bạn đặt lệnh sell stop ở giá là 22 đô la, thì một khi thị trường đạt đến mức giá 22 đô la, lệnh sẽ được mở.

Mở lệnh chờ

Bạn có thể mở một lệnh chờ mới chỉ bằng cách nhấp đúp vào tên của sản phẩm trên Market Watch. Khi bạn làm như vậy, cửa sổ đặt lệnh mới sẽ mở ra và sau đó bạn có thể chọn loại lệnh để đặt “Pending Order”.

Tiếp theo, bạn hãy chọn mức giá để lệnh chờ được kích hoạt khi đạt đến mức giá đó. Bạn cũng nên chọn khối lượng đặt lệnh phù hợp. Nếu cần, bạn có thể đặt ngày hết hạn (’Expiry’). Khi tất cả các tham số này được đặt, bạn hãy chọn loại lệnh chờ mong muốn tùy thuộc vào việc bạn muốn buy hay sell và stop hay limit và đặt lệnh bằng nút nút ‘Place’.

Như bạn có thể thấy, lệnh chờ là một ưu điểm của MT4. Rất là hữu ích khi bạn không thể thể liên tục theo dõi thị trường, hoặc giá thay đổi nhanh chóng và bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào trên thị trường.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments